image/svg+xml

Polityka prywatności

 1. Od 25 maja 2018r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych tzw. RODO. Przepisy te nakładają na nas obowiązek poinformowania Państwa o fakcie przetwarzania Państwa danych osobowych przez naszą firmę.
   
 2. Administratorem Państwa danych jest Firma „PHU STALEX Jerzy Sekuła z siedzibą przy ul. Kraszewskiego 207, 33-380 Krynica-Zdrój, recepcja@piastun.eu
   
 3. W celu ochrony Państwa danych administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony osób, których dane dotyczą.
   
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu :
  - dokonania rezerwacji (w tym zakresie wymagane są imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu )
  - umożliwienia udzielenia odpowiedzi na zapytania związane z realizacją usługi .
  - realizacji transakcji
  - zawarcia lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, przesyłania informacji handlowej za pomocą środków
  - komunikacji elektronicznej, marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora
  - realizację wszystkich usług świadczonych na terenie hotelu
  - dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
  - wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
  - udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych
  - zapewnienia bezpieczeństwa
  - przesyłania ofert handlowych i marketingowych w przypadku gdy gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
  - podanie Państwa danych jest dobrowolne ale jest niezbędne do dokonania rezerwacji usług, zameldowania w hotelu, realizacji usług świadczonych na terenie hotelu oraz udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące usług świadczonych przez Administratora.
  - Niepodanie danych uniemożliwi dokonanie rezerwacji , zameldowanie w hotelu oraz świadczenie dodatkowych usług oferowanych przez hotel.
   
 5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do firm z którymi współpracujemy kancelarii prawnych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami firm informatycznych dostarczającym oprogramowanie oraz świadczącym usługi informatyczne firmy ochroniarskiej w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
   
 6. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy lub dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności , okres niezbędny wynikający z przepisów prawa a w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – do odwołania zgody. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
   
 7. Informujemy, że mają Państwo prawo do:
  - dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i ich przenoszenia.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego
  - wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody - może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych
  - uzyskaniu informacji dotyczącej występowania Państwa danych w zbiorach Administratora ,celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze. Stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze. Źródle pozyskania danych. Udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.